Từ năm 2019, thời gian cấp thẻ BHYT chỉ trong vòng 24h

   Để rút ngắm các thủ tục hành chính về việc làm thẻ BHYT  cũng như teiejn cho việc tra cứ, lưu giữ thẻ bảo hiểm ý tế thì Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã ra quyết định bắt đầu từ năm 2019, không in mới thẻ BHYT’; đổi thẻ BHYT và cấp thẻ BHYT chỉ trong vòng 24h. Sáng 2/11 Bảo hiểm xã hội Việt Nam tổ chức Hội nghị cung cấp thông tin về bảo hiểm xã hội, BHYT. Trong đó vấn đề chuyển đổi sang thẻ BHYT điện tử được đặc biệt nhấn mạnh. Như vậy, có thể mong chờ rằng, trong thời gian sắp tới, tại một số địa phương, thẻ BHYT điện tử sẽ thay thế hoàn toàn thẻ BHYT giấy như trước và bây giờ vẫn sử dụng.

    1. Từ năm 2019, không in mới thẻ BHYT

       Theo BHXH Việt Nam, từ ngày 01/08/2017, trên thẻ BHYT, thay vì ghi thời hạn sử dụng như trước đây sẽ được ghi giá trị sử dụng. Hệ thống sẽ tiếp tục cập nhật dữ liệu người tham gia, vì thế không cần phải đổi thẻ sau mỗi năm như trước đây.

       Sang năm tiếp theo, nếu người đó tiếp tục tham gia BHYT, cơ quan BHXH sẽ chỉ cấp nối tiếp giá trị sử dụng thẻ trong dữ liệu và in danh sách cấp thẻ gửi đơn vị quản lý đối tượng thông tin về giá trị sử dụng mới của thẻ BHYT. Thẻ đã cấp cho người tham gia trong năm 2017, 2018 vẫn tiếp tục được sử dụng mà không cần in, đổi thẻ mới. Người tham gia có thể tra cứu trên Cổng thông tin BHXH Việt Nam theo mã số BHXH ghi trên thẻ, danh sách cấp thẻ lưu tại đơn vị quản lý đối tượng.

      Người dân và đơn vị có thể tra cứu trực tuyến các thông tin: Mã số BHXH, cơ quan BHXH, quá trình tham gia, giá trị sử dụng thẻ, đơn vị tham gia BHXH, các điểm thu, đại lý thu… trên Cổng Thông tin điện tử BHXH tại địa chỉhttps://baohiemxahoi.gov.vn, hoặc có thể gọi điện thoại trực tiếp đến tổng đài theo số 1900 96.96.68 để được nhân viên tổng đài tra cứu, giải đáp.

       Hiện nay, hệ thống dữ liệu thu và cấp thẻ BHYT được cơ quan BHXH cập nhật, quản lý theo mã số BHXH để xác định thời điểm thẻ có giá trị, thời điểm người tham gia đủ 5 năm liên tục.

     2. Từ 01/01/2019, thời gian giải quyết cấp thẻ BHYT chỉ trong vòng 24h

       Thời han giải quyết cấp thẻ BHYT sẽ rút từ 7 ngày xuống còn 5 ngày. Khi cấp lại, đổi thẻ BHYT, nếu không thay đổi thông tin, thời gian giải quyết không quá 2 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định.

        Cũng theo lộ trinh trên, trường hợp thay đổi thông tin sổ BHXH, thẻ BHYT sẽ được bảo hiểm xã hội Việt Nam xử lý không quá 3 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định. Với người tham gia đang điều trị tại các cơ sở khám chữa bệnh, việc thực hiện trong ngày. 

       Lộ trình đổi thẻ BHYT trong ngày từ 1/1/2019 được hiểu là trong những trường hợp chủ thẻ làm rách nát, mất thẻ BHYT hiện có. Khi đó, cơ quan BHXH sẽ thực hiện việc cấp lại ngay trong ngày nếu thông tin trong thẻ BHYT đó không có gì thay đổi.

Tải bảng giá