Thủ Tục Thông Báo Phát Hành Hóa Đơn Năm 2019

Thủ tục thông báo phát hành hóa đơn năm 2019

I, Hồ sơ thông báo phát hành hóa đơn bao gồm

 1. Thông báo phát hành hóa đơn theo Mẫu TB01/AC ( Ban hành theo thông tư số 26/2015/TT-BTC ban hành ngày 27/02/2015).

Nội dung ghi trên Thông báo phát hành hóa đơn bao gồm:

+ Tên đơn vị, mã số thuế, địa chỉ, điện thoại, tên loại hóa đơn, ký hiệu hóa đơn, kỹ hiệu mẫu số hóa đơn, ngày bắt đầu sử dụng, số lượng hóa đơn thông báo phát hành

+ Ngày lập, tên, chữ ký của người đại diện theo pháp luật và dấu của đơn vị

 1. Hóa đơn mẫu: Là bản in thể hiện đúng, đủ các tiêu thức trên liên của hóa đơn giao cho người mua loại được phát hành, có số hóa đơn là một dãy các chữ số 0 và có chữ Mẫu trên tờ hóa đơn
 2. Quyết định của cơ quan Thuế về việc cho Doanh Nghiệp sử dụng hóa đơn( háo đơn đặt in, hóa đơn điện tử)

II, Cách nộp thông báo phát hành hóa đơn và hóa đơn mẫu qua mạng

Cần chuẩn bị:

 • Chữ ký số ( Token)
 • Thông báo phát hành hóa đơn bản mềm (XML)
 • Hóa đơn mẫu và quyết định được sử dụng hóa đơn Scan

Bước 1: Làm thông báo phát hành hóa đơn trên phần mềm HTKK

 • Đăng nhập vào phần mềm HTKK. Chọn “ Hóa đơn” => Chọn “ Thông báo phát hành hóa đơn ( TB01/AC)”.

 • Nhập các thông tin bắt buộc vào thông báo phát hành

 • Sau khi nộp xong các bạn kết xuất ra file XML lưu lại để nộp qua mạng

Bước 2: Đăng ký nộp thông báo phát hành hóa đơn qua mạng

 • Truy cập vào website của Tổng Cục Thuế: Nhantokhai.gdt.gov.vn
 • Đăng nhập vào trang
 • Chọn vào mục “ Tài khoản” => Chọn “ Đăng ký thêm tờ khai”

Tích chọn vào mục “ Thông báo phát hành hóa đơn” => Chọn tiếp tục

 • Sau khi đã đăng ký xong, để nộp Thông báo phát hành hóa đơn. Chọn mục “ Nộp tờ khai” => Tải lên

Bước 3: Nộp hóa đơn mẫu qua mạng

 • Các bạn lấy mẫu hóa đơn, nếu là hóa đơn đặt in thì phải chụp scan và quyết định được sử dụng hóa đơn mà cơ quan thuế cấp cho DN cũng chụp scan và đính kèm trong file word.
 • Các bạn lên trang website của tổng cục thuế vào mục “ Tra Cứu” và chọn “ TB01/AC- Thông báo phát hành hóa đơn”

 • Đính kèm file word vào Thông báo phát hành hóa đơn vừa nộp qua mạng
 • Tiếp đó các bạn chọn File Word hóa đơn mẫu để nộp
 • Sau đó chọn Ký nộp là xong.
 • Chú ý: Sau khi nộp xong thì 2 ngày sau các bạn kiểm tra xem đã được phát hành chưa để có thể sử dụng hóa đơn nhé.
 • Để kiểm tra các bạn truy cập vào website: Tracuuhoadon để kiểm tra xem tình trạng đã được sử dụng hay chưa .
 • Nếu các bạn thấy kết hóa đơn đã có đầy đủ thông tin tức là đã được phép sửu dụng
 • Trường hợp chưa có kết quả thì các bạn phải in bản cứng để nộp trực tiếp cho cơ quan thuế nhé
 • Từ lần thứ 2 trở đi, nếu muốn phát hành hóa đơn trong trường hợp không có sự thay đổi về nội dung và hình thức hóa đơn phát hành thì không cần phải gửi kèm hóa đơn mẫu mà chỉ cần làm thông báo phát hành hóa đơn.

Tải bảng giá