Thủ tục tham gia bảo hiểm xã hội

Bài viết này chúng tôi xin gửi đến các bạn thủ tục đăng ký tham gia bảo hiểm xã hội và cách thức nộp hồ sơ đăng ký tham gia BHXH – BHYT- BHTN lần đầu mới nhất năm 2019

 

A. Thành phần hồ sơ đăng ký thủ tục tham gia BHXH – BHYT – BHTN

1.Đối với người lao động

a. Đối với người lao động làm việc trong nước

– Tờ khai tham gia, điều chỉnh thông tin BHXH, BHYT (Mẫu TK1-TS)

– Trường hợp người lao động được hưởng quyền lợi BHYT cao hơn: bổ sung giấy tờ chứng minh (nếu có) theo phụ lục 03

b. Người lao động đi làm việc ở nước ngoài

– Tờ khai tham gia, điều chỉnh thông tin BHXH, BHYT (mẫu TK1-TS)

– Hợp đồng lao động hoặc hợp đồn lao động được gia hạn kèm theo văn bản gia hạn hợp đồng lao động hoặc hợp đồng lao động được ký mới tại nước tiếp nhận lao đồng theo hợp đồng

2. Doanh nghiệp 

a. Tờ khai đơn vị tham gia, điều chỉnh BHXH, BHYT (Mẫu TK3-TS)

b, Danh sách lao đông tham gia BHXH, BHYT, BHTN, BNN (Mẫu D02-TS)

c, Bảng kê thông tin mẫu D01-TS

B. Thời hạn giải quyết thủ tục đăng ký tham gia BHXH năm 2019 

Thời hạn giải quyết thủ tục đăng ký tham gia BHXH kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định:

– Trường hợp cấp sổ BHXH, thẻ BHYT mới không quá 05 ngày

– Trường hợp tạm dừng đóng vào quỹ hưu tí, tử tuất không quá 05 ngày

– Trường hợp vi phạm quy định của pháp luật về đóng BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ – BNN không quá 10 ngày

– Trường hợp điều chỉnh tăng tiền lương đã đóng BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ-BNN không quá 03 ngày

– Trường hợp xác nhận số BHXH không quá 05 ngày

C. Trình tự thực hiện thủ tục đăng ký bảo hiểm xã hội năm 2019 

 1. Đối với người lao động làm việc ở nước ngoài;

Lập hồ sơ sau đó qua đơn vị đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài hoặc đóng trực tiếp cho cơ quan BHXH nơi cư trú của người lao động trước khi đi làm việc ở nước ngoài

 2. Đối với đơn vị sử dụng lao động

Bước 1:

– Ghi mã số BHXH vào các mẫu biểu tương ứng đối với người lao động đã được cấp mã số BHXH

– Hướng dẫn người lao động lập tờ khai tham gia, điều chỉnh thông tin BHXH, BHYT (Mẫu TK1-TS) đối với người lao động chưa được cấp được mã số BHXH

Bước 2:

Nộp hồ sơ theo quy định

Bước 3:

Nhận kết quả do cơ quan BHXH đã giải quyết

Tải bảng giá