Tại sao thời hạn chữ ký số VNPT chỉ đến ngày 15 hoặc ngày 16/12/2019

     Vào ngày 15/9/2009 Bộ Thông Tin và Truyền Thông đã chính thức trao giấy phép cung cấp
dịch vụ chứng thực chữ ký số công cộng cho Tập đoàn Bưu chính Viễn thông VNPT với

đơn vị đại diện trực tiếp thực hiện là Công ty Điện toán và Truyền số liệu (VDC). VNPT trở thành

đơn vị đầu tiên được cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số cho cơ quan, tổ chức, cá nhân

sử dụng trong các hoạt động công cộng bao gồm:

– Chứng thư số dành cho tổ chức, cá nhân (dành cho cơ quan, tổ chức, cá nhân).

– Chứng thư số SSL (dành cho website);

– Chứng thư số cho CodeSigning (dành cho ứng dụng).

Thông báo V/v thời hạn giấy phép và chứng thư số của các tổ chức cung cấp CKS công cộng.

TỔNG CỤC THUẾ THÔNG BÁO
V/v Thông tin thời hạn giấy phép và chứng thư số của các tổ chức
cung cấp dịch vụ CKS công cộng
     Căn cứ Công văn số 187/NEAC-HCTH ngày 21/7/2016 của Trung tâm Chứng thực điện tử quốc gia – Bộ Thông tin và Truyền thông về thời hạn giấy phép và chứng thư số của các tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số (CKS) công cộng, Tổng cục Thuế thông tin chi tiết về thời hạn giấy phép và thời hạn chứng thư số như sau:
STT
Doanh nghiệp
Giấy phép
Chứng thư số
Ngày cấp
Ngày hết hạn
Ngày cấp
Ngày hết hạn
1
CKCA
31/05/2011
31/05/2016
11/11/2011
11/11/2016
2
Newtel-CA
13/07/2011
13/07/2016
21/11/2013
21/11/2018
3
Safe-CA
25/08/2011
25/08/2016
03/10/2012
03/10/2017
4
SmartSign
04/11/2011
04/11/2016
26/11/2012
26/11/2017
5
CA2
27/08/2015
27/08/2020
24/09/2015
24/09/2020
6
BKAV-CA
17/03/2015
17/03/2025
15/05/2015
15/05/2020
7
Viettel-CA
28/09/2015
28/09/2020
02/10/2015
02/10/2020
8
FPT-CA
12/10/2015
12/10/2020
21/10/2015
21/10/2020
9
VNPT-CA
Đang trong quá trình xin cấp lại Giấy phép
16/12/2009
16/12/2019
     Các nhà cung cấp chứng thư số đã hết hạn Giấy phép cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số công cộng đang trong quá trình làm thủ tục với Bộ Thông tin và Truyền thông để cấp lại giấy phép.
Tổng cục Thuế thông báo để Người nộp thuế được biết và phối hợp với các tổ chức cung cấp dịch vụ chứng chực chữ ký số công cộng đang sử dụng để kiểm tra thời hạn chữ ký số, đảm bảo việc khai và nộp thuế điện tử không bị gián đoạn.
     Do yêu cầu cấp lại giấy phép Đăng ký nên thời hạn chữ ký số đăng ký cấp mới hay gia hạn đều không đủ thời hạn như đã đăng ký với nhà cung cấp.
    Doanh nghiệp có thể chứng thực thời hạn đăng ký bằng cách liên hệ trực tiếp tổng đài: 18001260 nhánh 1119 để kiểm tra.
  Đến thời gian trên hệ thống bên VNPT sẽ thông báo đến doanh nghiệp để được hướng dẫn cấp bù đủ thời hạn còn lại theo đúng gói cước đăng ký.

Ứng dụng của dịch vụ chữ ký số

a. Ứng dụng trong thương mại điện tử:

– Chứng thực người tham gia giao dịch, xác thực tính an toàn của giao dịch điện tử qua mạng Internet.

– Internet banking (chuyển tiền qua mạng).

– Chứng thực tính nguyên vẹn của hợp đồng, tài liệu….

– Mua bán, đấu thầu qua mạng.

– Giao dịch chứng khoán.

b. Ứng dụng trong chính phủ điện tử:

– Khai sinh, khai tử.

– Cấp các loại giấy tờ và chứng chỉ.

– Khai báo hải quan điện tử, thuế điện tử.

– Hệ thống nộp hồ sơ xin phép: xuất bản, xây dựng, y tế, giáo

Để doanh nghiệp yên tâm và tin tưởng khi sử dụng dịch vụ chữ ký số VNPT. 

Công ty Điện toán và Truyền số liệu (VDC) luôn đồng hành cùng doanh nghiệp, hỗ trợ khách khàng 24/7.

Hỗ trợ kỹ thuật: 02463 282 777 hoặc 18001260 nhánh 1119.

 

Tải bảng giá