Những điều cần biết khi sử dụng chữ ký số trong hóa đơn điện tử.

Khái niệm chữ ký số – chứng thư số

Chứng thư số là thông điệp dữ liệu do tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số phát hành với mục đích xác nhận cơ quan, tổ chức, cá nhân được chứng thực là người ký chữ ký số.

Chữ ký số là thông tin đi kèm theo dữ liệu, có thể ở dạng văn bản, hình ảnh hay video nhằm mục đích xác định người chủ của dữ liệu đó. chữ ký số là một phần không thể tách rời của hóa đơn điện tử giúp xác thực hóa đơn điện tử đó là của đơn vị phát hành.

. Nếu được sử dụng để ký trên hóa đơn điện tử, chứng thư số cần đảm bảo hai điều kiện:

  • Chống từ chối bởi người ký.
  • Đảm bảo tính toàn vẹn của hóa đơn điện tử trong quá trình lưu trữ và truyền nhận.

    Có thể sử dụng nhiều chữ ký số được không?

   Doanh nghiệp có thể sử dụng nhiều chữ ký số để lập và xác nhận hóa đơn, tuy nhiên cần đảm bảo tính hợp lệ của chữ ký số cũng như cập nhật toàn bộ chữ ký số hợp lệ lên hệ thống của Tổng cục Thuế.

   Hóa đơn điện tử có cần đóng dấu và chữ ký không?

  • Nếu Doanh nghiệp bán hàng đủ điều kiện tự in hóa đơn và thông báo phát hành hóa đơn không cần chữ ký.

   => Trên Hóa đơn điện tử không cần phải đóng dấu của người bán và chữ ký người mua, không nhất thiết phải có chữ ký người mua hàng.

  •  Nếu Doanh nghiệp thông báo phát hành hóa đơn mà có chữ ký.

   => Trên Hóa đơn điện tử phải có chữ ký điện tử của người bán hàng.

   Lựa chọn đơn vị cung cấp hóa đơn điện tử nào phù hợp nhất?

   Là một trong những phần mềm hóa đơn điện tử được Tổng cục Thuế thẩm định và chứng nhận, phần mềm hóa đơn điện tử VNPT-Einvoice của Tổng công ty viễn thông VNPT đáp ứng đầy đủ các nghiệp vụ cần thiết của hóa đơn điện tử. VNPT-Einvoice còn cung cấp rất nhiều tính năng ưu việt và tiện lợi cho doanh nghiệp, tiêu biểu là tính năng xuất hóa đơn trên nhiều máy tính chỉ với một chữ ký số.

Tải bảng giá