Không phải cứ đóng bảo hiểm là được hưởng chế độ thai sản.

Ngoài việc kê khai báo giảm thai sản trên phần mềm bảo hiểm xã hội VNPT điện tử. Thì người lao động cần chú ý những thủ tục sau khi báo giảm để được hưởng chế độ.

Điều kiện hưởng chế độ thai sản 2019.

Căn cứ Điều 31 Luật Bảo hiểm xã hội 2014 và hướng dẫn của Thông tư 59/2015/TT-BLĐTBXH, người lao động chỉ được chế độ thai sản nếu đáp ứng các điều kiện sau:

 • Thuộc 1 trong 6 trường hợp:
  • Lao động nữ mang thai;
  • Lao động nữ sinh con;
  • Lao động nữ mang thai hộ và người mẹ nhờ mang thai hộ;
  • Người lao động nhận nuôi con nuôi dưới 06 tháng tuổi;
  • Lao động nữ đặt vòng tránh thai, người lao động thực hiện biện pháp triệt sản;
  • Lao động nam đang đóng bảo hiểm xã hội có vợ sinh con.
 • Lao động nữ sinh con; Lao động nữ mang thai hộ và người mẹ nhờ mang thai hộ; Người lao động nhận nuôi con nuôi dưới 06 tháng tuổi phải đóng bảo hiểm xã hội (BHXH) từ đủ 06 tháng trở lên trong 12 tháng trước khi sinh con hoặc nhận con nuôi.
 • Trường hợp lao động nữ sinh con đã đóng BHXH từ đủ 12 tháng trở lên khi mang thai phải nghỉ việc để dưỡng thai theo chỉ định của bệnh viện thì phải đóng BHXH từ đủ 03 tháng trở lên, trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con.

Lưu ý: Người lao động đáp ứng đủ các điều kiện nêu trên mà chấm dứt hợp đồng lao động hoặc thôi việc trước khi sinh con hoặc nhận con nuôi dưới 06 tháng tuổi thì vẫn được hưởng chế độ thai sản theo quy định.

Mức hưởng chế độ thai sản 2019.

Năm 2019, mức hưởng chế độ thai sản có một số thay đổi mới như sau:

 • Tăng tiền trợ cấp thai sản: Điều 38 Luật Bảo hiểm xã hội 2014 quy định: “Lao động nữ khi sinh con được trợ cấp một lần cho mỗi con bằng 02 lần mức lương cơ sở tại tháng sinh con. Trường hợp sinh con nhưng chỉ có cha tham gia bảo hiểm xã hội thì cha được trợ cấp một lần bằng 02 lần mức lương cơ sở.”

Từ ngày 01/07/2018, lương cơ sở tăng lên 1,39 triệu đồng/tháng (theo Nghị định 72/2018/NĐ-CP), trợ cấp thai sản tăng lên 2,78 triệu đồng/tháng.

 • Tăng tiền dưỡng sức sau sinh: Điều 41 Luật Bảo hiểm xã hội 2014 quy định: “Lao động nữ sau khi sinh con mà trong khoảng thời gian 30 ngày đầu làm việc sức khỏe chưa phục hồi thì được nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe từ 5 ngày đến 10 ngày. Trong đó, tối đa 10 ngày nếu lao động nữ sinh đôi trở lên; 07 ngày nếu sinh mổ; 05 ngày với các trường hợp khác. Khi nghỉ dưỡng sức sau sinh, lao động nữ được hưởng trợ cấp mỗi ngày bằng 30% mức lương cơ sở.”

Như vậy, từ ngày 01/07/2018, tiền dưỡng sức sau sinh của lao động nữ là 417.000 đồng/ngày, tăng 27.000 đồng/ngày.

Ngoài một số thay đổi nêu trên, chế độ thai sản 2019 vẫn giữ nguyên quy định như trước đây.

Hồ sơ hưởng chế độ thai sản.

Theo quy định tại Điều 101 Luật Bảo hiểm xã hội 2014 và Điều 9 Quyết định 636/QĐ-BHXH, người lao động làm hồ sơ hưởng thai sản bao gồm các giấy tờ sau:

– Đối với lao động nữ sinh con, tùy vào từng trường hợp để cung cấp loại giấy tờ cho phù hợp:

+ Bản sao giấy khai sinh hoặc giấy chứng sinh của con;

+ Bản sao giấy chứng tử của con trong trường hợp con chết;

+ Bản sao giấy chứng tử của mẹ trong trường hợp sau khi sinh mẹ chết;

+ Giấy xác nhận của cơ sở khám, chữa bệnh về tình trạng người mẹ sau sinh không đủ sức khỏe để chăm con;

+ Trích sao hồ sơ bệnh án hoặc giấy ra viện của người mẹ trong trường hợp con chết sau sinh mà chưa được cấp giấy chứng sinh;

+ Giấy chứng nhận nghỉ dưỡng thai.

– Đối với lao động nữ khám thai, sẩy thai, nạo, hút thai, thai chết lưu, phá thai bệnh lý hoặc tránh thai:

+ Giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH nếu điều trị ngoại trú;

+ Giấy ra viện nếu điều trị nội trú.

– Đối với người lao động nhận con nuôi dưới 06 tháng tuổi:

Giấy chứng nhận nuôi con nuôi.

– Đối với lao động nam nghỉ việc khi vợ sinh:

+ Bản sao giấy chứng sinh hoặc giấy khai sinh của con;

+ Giấy xác nhận của cơ sở y tế trong trường hợp sinh con phải mổ, sinh con dưới 32 tuần tuổi.

Tải bảng giá