Hướng dẫn nộp tờ khai thuế môn bài 2019 bằng chữ ký số VNPT-CA

Hướng dẫn nộp tờ khai thuế môn bài năm 2019 qua mạng bằng chữ ký số VNPT-CA

    Sau khi đã lập tờ khai thuế môn bài trên phần mềm HTKK các bạn kết xuất tờ khai thuế môn bài đã lập ra file XML. Sau khi đã kết xuất tờ khai, các bạn kế toán sẽ thực hiện nộp tờ khai thuế môn bài trên Website của Tổng Cục Thuế: http://nhantokhai.gdt.gov.vn/ihtkk_nnt/home_public.jsp

Bước 1: Cắm USB token VNPT-CA vào máy tính của bạn

( Xem thêm: Dịch Vụ chữ ký số VNPT-CA giá rẻ tại Hà Nội)

Bước 2: Truy cập vào website của Tổng Cục Thuế: Nhận tờ khai

Bước 3: Trên website của Tổng cục thuế , bạn chọn vào “ Nộp tờ khai” để vào trang nộp hồ sơ khai thuế

Bước 4: Khi trang nộp hồ sơ khai thuế hiện ra, bạn chọn vào ô “Chọn tệp tờ khai” để chọn tệp tờ khai cần gửi.

Bước 5: Cửa sổ Open mở ra, bạn tìm đến thư mục lưu các tệp tờ khai đã kết xuất sau đó bấm chọn tệp tờ khai cần gửi và bấm open.

Bước 6: Khi đã cắm USB token , bạn bấm nút “ký điện tử” để ký lên tệp tờ khai

Bước 7: Khi cửa sổ iHTKK hiện ra, bạn nhập mã pin của USB token vào ( chính là mất khẩu đăng nhập của USB token) sau đó bấm “chấp nhận ” để ký điện tử lên tờ khai.

Bước 8: Khi của sổ iHTKK thông báo “ Ký tệp tờ khai thành công” hiện ra, bạn bấm vào OK để hoàn tất quá trình ký lên tệp tờ khai.

Bước 9: Bạn bấm ” Nộp tờ khai” để gửi tờ khai đến cơ quan thuế

Sau khi bấm nút nộp tờ khai, bạn chờ trong giây lát để hệ thống cập nhật tờ khai.

Sau khi thực hiện hết các bước trên là các đã hoàn thành xong việc nộp tờ khai thuế môn bài rồi. Tuy nhiên, để cẩn thận các bạn nên vào mục tra cứu để kiểm tra lại xem tờ khai đã có trên hệ thống chưa nha.

Tải bảng giá