Hướng dẫn nộp thông báo phát hành hóa đơn điện tử mới nhất 2019

Đăng nhập vào tài khoản trang http://nhantokhai.gdt.gov.vn (sử dụng: Internet Explorer  hoặc IE tab trên chrome) Cài java 8u121 bản 32bit.

Bước 1: Đăng ký nộp Thông báo phát hành hóa đơn qua mạng:

– Vào mục  “Tài khoản” chọn  “Đăng ký thêm tờ khai”:

 

– Chú ý ở đây nhé: THẤY PHẦN MỤC LỚN THÔNG BÁO HÓA ĐƠN:  Tích chọn “Thông báo phát hành hóa đơn” nhấn nút “Tiếp tục” bên dưới.

– Sau khi đã đăng ký tờ khai xong.  Bạn tiến hành Nộp Thông báo phát hành hóa đơn:

–  Vào mục “Nộp tờ khai”. Đợi java load lên.

Bước 2: Nộp mẫu hóa đơn qua mạng.

– Bạn SCAN mẫu hóa đơn hoặc file mẫu hóa đơn và Quyết định được sử dụng hóa đơn mà cơ quan thuế cấp cho doanh nghiệp. File word gồm mẫu hóa đơn và quyết định được sử dụng hóa đơn.

+ Sau khi các bạn đã nộp xong Thông báo phát hành hóa đơn trên trang web http://nhantokhai.gdt.gov.vn. Vào mục “Tra cứu” chọn:  TB01/AC – Thông báo phát hành hóa đơn.

– Đính kèm File Word vào Thông báo phát hành hóa đơn vừa nộp qua mạng:

– Chọn File Word hóa đơn mẫu để nộp nhấn nút “ký”, chữ ký số load lên nhập mã pin token và nhấn nút “Gửi”.

Chú ý: – Sau khi nộp xong thì 2 ngày sau các bạn kiểm tra xem đã được phát hành chưa để sử dụng.

Tải bảng giá