HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT TRANG VCCI

Để khai báo hồ sơ C/O trên hệ thống giao dịch điện tử Phòng thương mại và công nghiệp Việt Nam (VCCI) http://comis.covcci.com.vn/, máy tính cần cài đặt trình duyệt Firefox 49 và java 7u30. Nhà cung cấp chữ ký số VNPT-CA xin hướng dẫn cài đặt như sau:

Quy trình thực hiện:

Bước 1: Mở thư mục download chứa bộ cài Mozilla Firefox, nhấn đúp chuột vào file Firefox Setup 49.0.exe để tiến hành cài đặt trình duyệt Firefox. Chọn Run để tiếp tục.
Nhấn Tiếp tục để bắt đầu quá trình cài đặt FireFox 49.
Bước 2: Nhấn Cài đặt để tiếp tục cài đặt FireFox 49.
Bước 3: Nhấn hoàn thành để kết thúc quá trình cài đặt Firefox 49.

Bước 4: Tại giao diện trình duyệt Firefox 49 nhấn chọn Tools => Options => Advanced                   => Update  => Tích chọn Never check for updates (not recommended:security risk)  để thực hiện tắt cập nhật tự động trên trình duyệt FireFox 49.

 

 

Lưu ý: Sau khi thực hiện tắt cập nhật, bạn tắt và mở lại trình duyệt. Nếu Firefox đã tự cập nhật lên bản mới nhất, bạn hãy thao tác gỡ bỏ và thực hiện thao tác cài đặt lại trình duyệt Firefox 49.

Bước 5: Cài đặt Java plugin.

Lưu ý: Trong trường hợp máy tính đã cài đặt java plugin phiên bản cao hơn 7.30 thì bạn thực hiện việc gỡ bỏ phiên bản java plugin đó trước khi cài đặt.

Mở file java plugin đã tải về, nhấn đúp chuột vào file setups.exe để bắt đầu cài đặt.

 

Kết thúc quá trình cài đặt môi trường máy tính để khai báo hồ sơ C/O trên hệ thống giao dịch điện tử Phòng thương mại và công nghiệp Việt Nam (VCCI).

Lưu ý: Để được hỗ trợ thêm các thông tin vui lòng liên hệ Tổng đài dịch vụ cung cấp chữ ký số 02463 282 777 để được hướng dẫn.

Tải bảng giá