Hướng dẫn cài đặt chữ ký số VNPT đơn giản.

CÁCH CÀI ĐẶT CHỮ KÝ SỐ VNPT

Bước 1: Cắm token vào máy , xong vào My computer  > xuất hiện biểu tượng token VNPT.

Nếu không thấy hiện biểu tưởng cần rút token ra cắm lại, hoặc cắm lại cổng khác.

Nếu chương trình cài đặt không tự động chạy thì truy cập ổ đĩa USB có tên là  “ VNPT-CA Ace” của token để chạy tập tin “ Setup tokenv8.exe” . Click vào “ Tiếp tục” ( Next ) và làm theo hướng dẫn để cài đặt phần mềm.

Bước 2: Kích vào biểu tượng VNPT trên màn hình, xong chọn chứng thư số để nhập mã pin token.

 

Vậy là bạn đã hoàn thành các bước cài đặt chữ ký số .

Lưu ý: Đổi mật khẩu cho lần đầu sử dụng.

Sau khi cài đặt xog, phần mềm VNPT-ca Token Manager sẽ hiện ra cửa sổ yêu cầu nhật mật khẩu mới ( Pin code) để bảo vệ thiết bị. Mật khẩu mặc định ban đầu của thiết bị là 12345678.

 

 

 

 

 

Tải bảng giá