Hóa đơn điện tử có được xuất kèm bảng kê không?

 Ngày 12/9 vừa qua, Chính Phủ đã chính thức ban hành nghị định 119/2018/NĐ-CP, theo đó chậm nhất đến ngày 01/11/2020 tất cả các doanh nghiệp đều phải sử dụng hóa đơn điện tử. Không thể phủ nhận rằng, hóa đơn điện tử có rất nhiều điểm nổi bật so với hóa đơn giấy thông thường như:

    + Tiết kiệm chi phí in ấn, phát hành 

    + Tiết kiệm chi phí vận chuyển và bảo quản hóa đơn 

    + Tránh tình trạng hóa đơn giả, hóa đơn bất hợp pháp 

     Hóa đơn điện tử có được xuất kèm bảng kê không??

 Trong quá trình tư vấn cho khách hàng về hóa đơn điện tử, đây là thắc mắc mà chúng tôi nhận được rất nhiều từ khách hàng. Điều 19 thông tư 39/2014/TT-BTC quy định như sau:

Điều 19. Lập hóa đơn khi danh mục hàng hóa, dịch vụ nhiều hơn số dòng của một số hóa đơn

Trường hợp khi bán hàng hóa, dịch vụ nếu danh mục hàng hóa, dịch vụ nhiều hơn số dòng của một số hóa đơn, người bán hàng có thể lập thành nhiều hóa đơn hoặc lựa chọn một trong hai hình thức sau:

Người bán hàng ghi liên tiếp nhiều số hóa đơn. Dòng ghi hàng hóa cuối cùng của số hóa đơn trước ghi cụm từ “tiếp số sau” và dòng ghi hàng hóa đầu số hóa đơn sau ghi cụm từ “tiếp số trước”. Các hóa đơn liệt kê đủ các mặt hàng theo thứ tự liên tục từ hóa đơn này đến hóa đơn khác……

Người bán hàng được sử dụng bảng kê để liệt kê các loại hàng hóa, dịch vụ đã bán kèm theo hóa đơn.

a) Nội dung ghi trên hóa đơn

Hóa đơn phải ghi rõ “kèm theo bảng kê số…, ngày…, tháng…. năm…”. Mục “tên hàng” trên hóa đơn chỉ ghi tên gọi chung của mặt hàng.

Các tiêu thức khác ghi trên hóa đơn thực hiện theo hướng dẫn tại khoản 2 Điều 16 Thông tư này.

b) Nội dung trên bảng kê

Bảng kê do người bán hàng tự thiết kế phù hợp với đặc điểm, mẫu mã, chủng loại của các loại hàng hóa nhưng phải đảm bảo các nội dung chính

………”

=>>> Như vậy, căn cứ vào các quy định trên thì: 

   + Người bán chỉ xuất hóa đơn kèm bảng kê khi số lượng hàng vượt quá số dòng của một hóa đơn 

   + Nếu bên bán xuất hóa đơn sai (Ghi xuất hàng theo bảng kê ) có thể bị phạt tiền từ 200.000 đến 1.000.000 đồng do không lập đủ các nội dung bắt buộc trên hóa đơn 

   + Nếu bên mua nhận các hóa đơn này có thể bị loại chi phí do hóa đơn không hợp lệ theo quy định về hóa đơn chứng từ. 

Tải bảng giá