Công ty mới thành lập cần làm những gì?

Sau khi doanh nghiệp mới thành lập, kế toán cần phải thực hiện một số công việc sau để doanh nghiệp có thể đi vào hoạt động ổn định.

  I. Kê khai thuế môn bài 

Doanh nghiệp cần đăng ký tài khoản thuế điện tử để nộp tờ khai thuế môn bài:

– Nếu công ty mới thành lập mà chưa có phát sinh hoạt động SXKD thì hạn nộp tờ khai và tiền thuế môn bài là 30 ngày kể từ ngày cấp giấy phép ĐKKD

– Nếu công ty mới thành lập mà có phát sinh hoạt động SXKD thì hạn nộp tờ khai và tiền thuế môn bài chậm nhất là ngày cuối cùng của tháng thành lập theo giấy phép đăng ký kinh doanh

Lưu ý: Những doanh nghiệp thành lập 6 tháng đầu năm phải nộp thuế môn bài cả năm

Những doanh nghiệp thành lập 6 tháng cuối năm (Từ 01/07 về cuối năm): Sẽ nộp thuế môn bài 1/2 năm

II. Khai thuế GTGT 

– Những doanh nghiệp mới thành lập thì kê khai thuế GTGT theo quý và kê khai theo phương pháp trực tiếp

– Sau khi hoạt đông đủ 12 tháng thì sẽ căn cứ theo mức doanh thu của năm dương lịch rước liền kề ( đủ 12 tháng) để xác định kê khai thuế GTGT theo tháng hay theo quý

+ Nếu trên 50 tỷ thì kê khai theo tháng

+ Nếu dưới 50 tỷ thì kê khai theo quý

Trường hợp doanh nghiệp mới thành lập muốn kê khai theo phương pháp khấu trừ thì:

– Phải có hợp đồng thuê địa điểm kinh doanh hoặc hóa đơn đầu vào và mua sắm TSCĐ, máy moc, thiết bị, công cụ, dụng cụ.

– Nộp mẫu 06/GTGT

  III. Khai thuế TNDN 

– Hàng quý sẽ phải tự tính tiền thuế tạm nộp với thuế suất là 20%

– Thời hạn nộp tiền thuế TNDN tạm tính theo quý: Chậm nhất là ngày 30 của tháng sau

IV. Khai thuế TNCN 

– Doanh nghiệp mới thành lập kê khai thuế GTGT theo quý, nên thuế TNCN cũng kê khai theo quý

  V. Tài khoản ngân hàng 

– Doanh nghiệp mới thành lập phải mở tài khoản ngân hàng để giao dịch với khách hàng. Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày mở tài khoản, phải thông báo số Tk ngân hàng cho phòng đăng ký kinh doanh của sở kế hoạch đầu tư theo mẫu phụ lục ii-1

  VI. Lao động và bảo hiểm xã hội 

– Khi ký hợp đồng lao động > 3 tháng với nhân viên thì doanh nghiệp phải đóng bảo hiểm bắt buộc cho nhân viên

– Làm thang bảng lương để nộp cho phòng lao động thương binh xã hội

– Làm thủ tục tham gia bảo hiểm xã hôi nếu có

Để giao dịch thuế điện tử và kê khai BHXH qua mạng khách hàng cần đăng ký sử dụng chữ ký số VNPT-CA.

Bảng giá cước dịch vụ chữ ký số VNPT-CA

 Mọi chi tiết vui lòng liên hệ hotline: Tuấn Anh 091 578 2211

 Email: anhnt.vnpt@gmail.com

Trung tâm kinh doanh VNPT Hà Nội: Tòa nhà CT36 Định Công, Hoàng Mai, Hà Nội

Tải bảng giá