Cập nhật biểu mẫu M01B-HSB trên phần mềm VNPT.

Thông báo cập nhật biểu mẫu M01B-HSB.

Theo quyết định CV3439/BHXH-CĐBHXH ngày 21/8/2019 về triển khai gddt đối với các thủ tục giải quyết hưởng chế độ bhxh ngắn hạn, kể từ ngày 01/9/2019, BHXH thành phố Hà Nội triển khai về việc tiếp nhận hồ sơ giải quyết chế độ ngắn hạn (Ốm đau – Thai sản – Dưỡng sức phục hồi sức khỏe) qua hệ thống Giao dịch điện tử (GDĐT).

Do đó VNPT-BHXH sẽ tiến hành nâng cấp phần mềm kê khai ngay trong tối ngày 03/09/2019 để đáp ứng được với yêu cầu của BHXH Hà Nội.

 

Phần mềm VNPT-BHXH đã cập nhật một số thay đổi mới cho biểu mẫu M01B-HSB theo quy định của BHXH Việt Nam. Cụ thể nội dung cập nhật bao gồm:
1: Bổ sung thêm tùy chọn có nộp hồ sơ giấy hay không?
2: Đối với hồ sơ nộp muộn, chậm, bổ sung thêm thông tin “Lý do giải trình”
3: Bổ sung thêm thông tin “Từ ngày giải quyết trước” đối với trường hợp điều chỉnh thông tin ốm đau, thai sản….
4: Bỏ trường dữ liệu cột “Chỉ tiêu xác định”.
Hiện tại phần mềm VNPT-BHXH đã được cập nhật, mọi vướng mắc Quý đơn vị vui lòng liên hệ tổng đài để được hỗ trợ.

 

Tải bảng giá